Politika privatnosti

Ovo je Politika privatnosti firme Nutrikator d.o.o., Petra Martinovića 25, 11 000 Beograd, info@nutrikator.com, +381 60 398 30 11.  Ova Politika privatnosti opisuje kako prikupljamo, obrađujemo i čuvamo podatke o ličnosti, kada koristite naše usluge, kao i koja su Vaša prava I kako da nas kontaktirate u vezi sa Vašim podacima o ličnosti. Usluge obuhvataju svaki način na koji ostvarujete interakciju sa nama, uključujući posete sajtu www.nutrikator.com, dostavljanje  informacija putem naše veb stranice i informacije koje nam dostavljate kada nas direktno kontaktirate.

Politika privatnosti sadrži sledeće informacije:

 • Koje informacije prikupljamo;
 • Svrha obrade i pravni osnov
 • Sa kim i kada se informacije dele;
 • Kako su informacije obezbeđene;
 • Koja su Vaša prava u vezi sa Vašim podacima o ličnosti;
 • Kako da nas kontaktirate u vezi sa Vašim podacima o ličnosti.

1 Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Nutrikator d.o.o. Beograd prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • E-mail adresa
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Adresa

2 Svrha obrade i pravni osnov

Nutrikator d.o.o Beograd prikuplja podatke o ličnosti u cilju pružanja usluga i unapređivanja komunikacije sa korisnicima usluga. Nutrikator d.o.o. Beograd podatke o ličnosti obrađuje na osnovu legitimnog interesa.

Nutrikator d.o.o. Beograd koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Pružanje osnovnih usluga
 • Poboljšanje naše usluge
 • Korisnička podrška
 • Komunikacija sa korisnicima
 • Ponude novih proizvoda i usluga i specijalne ponude

Nutrikator d.o.o. Beograd podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:  Vaš slobodno dat pristanak

Pristanak možete povući u svakom trenutku.

3 Korisnici podataka

Nutrikator d.o.o. Beograd ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje Vaše podatke o ličnosti trećim licima.

4 Zaštita podataka

Nutrikator d.o.o. Beograd koristi adekvatne tehničke, organizacione, kadrovske i druge zaštitne mere u cilju zaštite i bezbednosti Vaših podataka o ličnosti. Pri izboru mera, a u skladu sa sopstvenim tehničkim mogućnostima i troškovima implementacije mera, naročito uzimamo u obzir prirodu i obim podataka o ličnosti, svrhu njihove obrade, moguće rizike prilikom obrade i druge okolnosti od značaja. Neke od zaštitnih mera koje primenjujemo su: kontrola i ograničenje pristupa Vašim podacima o ličnosti, obezbeđivanje njihove poverljivosti i integriteta, omogućavanje raspoloživosti Vaših podataka o ličnosti na zahtev ovlašćenih lica, povremeno testiranje sopstvenih zaštitnih mera u cilju provere otpornosti sistema i bezbednosti obrade.

5 Čuvanje podataka

Nutrikator d.o.o. Beograd navedene podatke čuva dok imamo Vaš pristanak za to ili kraće (dok je njihovo čuvanje neophodno radi ostvarivanja svrhe zbog koje su prikupljeni). Nakon opoziva pristanka na obradu Vaših podataka o ličnosti, podaci će biti automatski obrisani.

6 Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Nutrikator d.o.o beograd ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

7 Transfer podataka o ličnosti van EU

Nutrikator d.o.o. Beograd ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

8 Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Nutrikator d.o.o. Beograd ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

9 Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti:

 • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
 • Pristup vašim podacima o ličnosti;
 • Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 • Brisanje vaših podataka o ličnosti;
 • Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
 • Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
 • U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Nutrikator d.o.o Beograd na sledeći način:

sva pitanja kao i zahteve u vezi sa vašim podacima možete postaviti našem Službeniku za zastitu podataka o ličnosti na e-mail adresu: kristina@nutrikator.com

10 Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

11 Lice za zaštitu podataka o ličnosti